Información da exposición

  • As cartas de tarot están realmente relacionadas coas cartas.

    Como un método de adiviñación occidental, as cartas de tarot están cheas de misterio, mentres que as cartas de póker son un método de entretemento que todos os fogares xogarán. Parece que hai unha relación entre as dúas cartas que non se poden xogar xuntas. ♤ Condicións xerais de tarot e cartas: Sword => spad ...
    Le máis